Karin Sjögren

Motiverande samtal - kommunikation

Arbetsplats - verksamhetsutveckling

 
 

Välkommen!


Här kan du hitta länkar och beskrivningar av mina utbildningar och föreläsningar, som handlar om kommunikation och motiverande samtal.

Jag är tandläkare sedan 1990. Fortfarande får människor hål i tänderna - trots att kunskaperna om tändernas sjukdomar funnits i hundra år. Den svaga länken är kommunikationen mellan vården och patienterna. Jag arbetar kliniskt som allmäntandläkare.


Socialstyrelsen har uppmärksammat detta i sina nationella riktlinjer http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer.


Boken, Kommunikation i en hälsofrämjande tandvård, har jag skrivit tillsammans med Claes Virdeborn. Den tar upp allt från karies till facebook i tandvården.

Jag har skrivit några fler böcker - Boken om fluor, Att flytta berg - om kommunikation i vården och tillsammans med Barbro Holm Ivarsson boken om motiverande samtal i tandvården.


Jag är lärare i motiverande samtal sedan 2009 och har utbildningar för vårdgivare av alla kategorier.


Jag arbetar med arbetsgrupper som vill utvecklas, där du som medarbetare och chef kan vara trygg och säker. En gemensam syn på mål och medel som förmedlas genom en god kommunikations-stil skapar grunden för arbetsgruppen att växa och utvecklas. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. En arbetsplats där man arbetar aktivt för en god arbetsmiljö är en attraktiv arbetsplats.


Rom byggdes inte på en dag. Inte heller kan vi förändra oss själva på en kursdag. Flera dagar fördelade över tid och uppföljande handledning bygger grundpelare för en stabil och hållbar utveckling. Titta gärna på arbetsmiljöverkets hemsida; https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/


Läs gärna utvärderingar av mina utbildningar under särskild flik.


Välkommen att höra av dig!


Karin


 

Karin Sjögren

Odont dr, leg tandläkare, affärskommunikatör, tränare i motiverande samtal (MI) samt konsult i social arbetsmiljö

Medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Karin arbetar med utbildningar, föreläsningar och workshops om kommunikation och motivation.

Hennes specialområden är kommunikation, arbetsmiljö och patientkommunikation.

Hon handleder chefer, medarbetare och vårdgivare.

Karin är konsult för utvecklingsfrågor i vården.

 
 

Kontakt:

karinsjogren@telia.com

0706-820082

Blogg:

www.dental24.se

 

Klicka på böckerna du vill veta mer och beställa!!