Kommunikation i tandvården

 
 

Kommunikation i tandvården - On line


Innehåll:Var står vi idag - vi diskuterar följande tre frågor:

Vilka utmaningar möter ni på er klinik?

Vilka styrkor har ni - när fungerar allt?

Vilka strategier har ni i besvärliga situationer?

 

Metodik: Inte VAD vi säger utan HUR

Informationsteknik vid patientrådgivning

Att motivera till förändring för en bättre munhälsa

Att göra patienten delaktig i beslut om terapi, behandling och uppföljning

Hur når vi fram sista biten till patienterna? 

När patienten blir din viktigaste medarbetare

Att arbeta hälsofrämjande - vad innebär det?

 

Hur bemöter vi kliniska dilemman - patientfall och erfarenheter
Curling – som förälder och behandlare - var går gränsen för vårt ansvar?

Den rädda patienten som behöver trygghet samtidigt som vi har ont om tid - hur får vi ihop det?

Att informera så att det går fram även i stressade situationer - med rätt teknik
Att hantera klagomål

Att ta vara på den besvärliga patienten 

Att arbeta långsiktigt för en hållbar patientrelation och ett hälsofrämjande arbetsliv.


 

Kursen är upplagd på tre tillfällen – med en veckas mellanrum - deltagarna arbetar med reflektion och kommunikationsträning enskilt eller i grupp under mellantiden. Kurstid i grupp online 6 timmar plus egenträning motsvarande 6 timmar, sammanlagt 12 kurstimmar.

 

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska få med sig konkret informationsteknik och samtalsverktyg att direkt omsätta i patientverksamheten.


Litteratur: Kommunikation för en hälsofrämjande tandvård. Gothia fortbildning 2021
Kostnad - hör av er för offert - karinsjogren@telia.com

 

En utbildning i kommunikation för tandvårdspersonal på distans

Så här går det till:

Du får en länk i ett e-mail. Klicka på länken när det är dags för första träffen. Länken tar dig igenom ett par tekniska steg. Följ instruktionerna.


Kursen ges genom Zoom, en plattform som används vid alla universitet och högskolor för distansutbildningar och möten.


Du behöver ha:

Stabilt internet

En dator/platta med kamera

Ett par lurar/headset med mikrofon

Lugn och ro omkring dig

Om du är minsta osäker på tekniken så hör av dig till mig. Vi kommer att ägna uppstarten av första kursträffen åt att se till att alla är ombord.


Varje kursträff pågår i två timmar. Max fjorton personer i varje grupp.